No items found.

"Asa Ang Suka?"

Riva Thea Ingente

Acrylic on Canvas
3ft x 3ft
Sa asin Ug kaparat Nga nangalingasaw Ug ang kaparat sa singot Sa mga mangalsahay Ug nigo nga nangabot Sakay sa mga sakayang gikan sa lagyo Dala ang mga nanglangoy Gikan sa dagat nga atong gibuwad Ilang mga bukog galuspad Tupad sa nikaging nga unod Ang mga gasinaw nga himbis nagpadayon Ug tapot sa nikuyos nga panit Pero walay makakita Sa pasidlak sa adlaw kanila Ang mga tig-gunit Ug mga tig-putos Berde ra ang makit-an Berde nga maabot sa ilang mga kamot Aslom Ug berde Nanimaho gikan sa usa ka libong mga kamot nga ga una ug kumkom kaniya Maabot sila ug muadto Mas daghan ang muadto kaysa sa mangabot Ug ila kining gipanggukod Wala nay mamahuway Para muginhawa Ug mutan-aw, mamati Sa mga butang nga nagpalibot ka nato Sa bulawan na misidlak Gikan sa mga bukog Ug mga himbis Nga naa sa unod nga nikaging Nga dili mamahimong kan-on Kung wala ang ka-aslom Sa suka

Related Artworks